گونه دیگری از فیکساتورهای خارجی است که متشکل از سه قسمت اصلی راد (در سه قطر مختلف 11، 8 و 4 میلیمتر)، کلمپ رابط (در سه نوع کلمپ ساده، دوقلو و مینی کلمپ) و شانزهای اتصال به استخوان می‌باشد. این سیستم بسته به نوع شکستگی و محل وقوع آن در اندازه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و وظیفه آن ثابت نمودن محل شکستگی به جهت ترمیم و بهبود آن می‌باشد.