علاوه بر مجموعه‌های عنوان شده، فیکساتورهایی نیز وجود دارند که بصورت یک مکانیزم مونتاژی بوده و به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند (البته شانزها در تمامی اکسترنال فیکساتورها نقش ارتباط بین فیکساتور و استخوان را ایفا می‌نمایند).
Limb Reconstruction System (LRS)، Wrist Fixation و … نمونه‌هایی از این دست هستند که می‌توانند برای درمان شکستگی‌ها، تثبیت استخوان، Lengthening و … بسته به تشخیص پزشک و نیاز بیمار مورد استفاده قرار گیرند.