شرکت دانش بنیان صنایع ارتوپدی آراد طب توس

مقدم بازدیدکنندگان و اساتید محترم را در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تهران (ایران هلث) گرامی میدارد.

 

تاریخ :29 خرداد لغایت 1 تیرماه 1397

مکان : تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالنB38 غرفه 7